As novas que queremos!

Queremos un mundo de paz, diálogo e tolerancia, e o queremos xa!
We want a world with peace, dialogue and tolerance and we want it now!

Fart@s como estamos de oír novas relacionadas cos conflitos bélicos e coas desgracias que delas derivan para moitas xentes do planeta, gustaríanos vivir nun mundo onde todo iso non existise, así que pensamos que aínda que so sexa por un día e coa nosa imaxinación, poderiamos darlle a volta ao que acontece. 
Entre tod@s fixemos un noticieiro colectivo, pero non ao uso, senón só de noticias felices, e non de desgracias e conflitos bélicos, como adoitamos escoitar nas radios, coa esperanza de que algún día sexa verdade. 

Colaboraron con Rede ESPORA neste necesario podcast de diálogo, paz e tolerancia:

Radio Coviña do CEIP de Covas en Meaño, A Voz de Arnaldo do CEIP de Seixo en Marín, Radio Laretas do CEIPP Ricardo Tobío en Muros, Radio Uvín do CEIPP Virxe do Carme de Sober, Radio Estrela do CEIP Enrique Barreiro Piñeiro de Vilariño, Radio Seara do CEIP Seara en Moaña, Rabu Radio do CRA de Meis, IES Lucus Augusti de Lugo, Radio Chancelas do CEIPP Chancelas, Radio Rosiña do CEIP Víctor Sáenz de Mazaricos, A voz da Mata do CPI Manuel Suárez Marquier do Rosal, Radio Faladoiro do CEIPP Torre de Cela en Bueu, Radio Balea do CEIP Milladoiro en Malpica, Radio Guímaro do CEIP da Pobra do Brollón, Caracola Radio do CEIPP San Benito de LérezRadio Escolar Mosteiro Meis do CPI de Mosteiro-Meis.

Fed up as we are to hear news related to war conflicts and the misfortunes that derive from them for many people on the planet, we would like to live in a world where all that did not exist, so we thought that even if only for one day and with our imagination, we could turn around what happens. We all made a collective newscast, but not to the use, but only of happy news, and not of misfortunes and warlike conflicts, as we usually listen on the radio, hoping that one day it will be true.

They collaborated with Rede ESPORA in this necessary podcast of dialogue, peace and tolerance:

Radio Coviña from CEIP de Covas in Meaño, A Voz de Arnaldo from CEIP de Seixo in Marín, Radio Laretas from  CEIPP Ricardo Tobío in Muros, Radio Uvín from  CEIPP Virxe do Carme, Sober, Radio Estrela from CEIP Enrique Barreiro Piñeiro in Vilariño, Radio Seara from  CEIP Seara en Moaña, Rabu Radio from  CRA de Meis, IES Lucus Augusti in Lugo, Radio Chancelas from  CEIPP Chancelas, Radio Rosiña from  CEIP Víctor Sáenz in Mazaricos, A voz da Mata from  CPI Manuel Suárez Marquier in O Rosal, Radio Faladoiro from CEIPP Torre de Cela in Bueu, Radio Balea from CEIP Milladoiro, Malpica, Radio Guímaro from CEIP da Pobra do Brollón, Caracola Radio from CEIPP San Benito de Lérez in Pontevedra and Radio Escolar Mosteiro Meis from CPI de Mosteiro-Meis.

  • Education Sector

42.4297279, -8.6442463

More events