#WorldRadioDay broadcast on Medulin FM

ENGLISH
Today is the World Radio Day! - 30' broadcast
Since, February 13th 2011, when UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization proclamed the World Radio Day in honor of the media who daily shapes public opinion and people's lives, this day is beeing marked all over the globe by a variety of radio stations, small and big ones.


HRVATSKI
Danas je Svjetski dan radija! - emisija 30'
Još od 13. veljače 2011., kada je UNESCO - Organizacija Ujedinjenih naroda za obrazovanje, znanost i kulturu proglasio Svjetski dan radija u čast medija koji dnevno oblikuje javno mnijenje i utječe na ljudske živote, ovaj se datum obilježava diljem svijeta, na raznim radio stanicama, manjim i većim.

ENGLISH

Today, here at Medulin FM and accross many radio stations worldwide, we celebrate the 8th edition of World Radio Day. 
Despite the spread of new Internet communication platforms, radio is still reaching the widest audience in the world. It is the most powerful and prompt communication tool, suited to reach spreaded communities and vulnerable people: the illiterate, the disabled, women, youth and the poor. Radio reaches people of different educational level and financial status, has also an important role in emergency communication and disaster events. 
This year theme of World Radio Day is “Dialogue, Tolerance and Peace”. Because that's what radio stations do, they inform, educate and connect people, incentivate positive dialogue between different sides and backgrounds, bring closer dissimilar realities, promote tolerance, peace and understanding, enhance networking and positivity .
So today we appeal for raising a greater public and community awareness of the importance of radio as a media and cooperation among broadcasters. 
Thank you all and keep listening radio!

 

HRVATSKI

Danas, na Medulin FM-u  i diljem svijeta, na brojnim radio postajama, obilježavamo 8. izdanje Svjetskog dana radija.
Usprkos rasprostranjenosti novih internetskih komunikacijskih platformi, radio još uvijek dopire do najšire publike i slušateljstva u svijetu. Radio je tako najmoćniji i najbrži komunikacijski alat, prikladan u dosezanju raspršenih i ranjivih društvenih skupina;  poput nepismenih, ljudi sa posebnim potrebama, žena, mladih i siromašnih. Radio kao medij dopire do stanovništva različitih obrazovnih razina, financijskog statusa, a ima i neizostavno važnu ulogu u komunikaciji hitnih situacija, razornim događajima i pojavama.
Ovogodišnja je tema Svjetskog dana radija „Dijalog, tolerancija i mir“.  Taj je moto zapravo definicija onoga što radio postaje i rade, a to je;  informiranje, educiranje i povezivanje  slušatelja, poticanje na pozitivan dijalog između različitih strana i okruženja, zbližavanje različitih stvarnosti, poticanje tolerancije, mira i razumijevanja, te općenito umrežavanje i stvaranje pozitive.
Dakle danas apeliramo na povećanje svjesnosti javnosti o važnosti radija kao medija i potrebi za suradnjom među medijima općenito .
Hvala vam što slušate radio!

44.8217171, 13.9368651