L'OIENT PROTAGONISTA DEL DIA MUNDIAL DE LA RÀDIO

Què és per a tu la ràdio? Perquè l’escoltes? Tens cap història compartida amb la ràdio?
Dilluns, 13 de febrer, és el Dia Mundial de la Ràdio i volem que siguis el protagonista.
Envia una nota d’àudio de whatsapp al 690 922 381. Participa. Sigués el protagonista a IB3 Ràdio.

¿Qué es para ti la radio? ¿Por qué la escuchas? ¿Tienes alguna historia compartida con la radio?
El lunes, 13 de febrero, es el Dia Mundial de la Radio y queremos que seas el protagonista.
Envia una nota de audio de whatsapp al 690 922 381. Participa. Sé el protagonista en IB3 Ràdio.

Què és per a tu la ràdio? Perquè l’escoltes? Tens cap història compartida amb la ràdio?
Dilluns, 13 de febrer, és el Dia Mundial de la Ràdio i volem que siguis el protagonista. 
Envia una nota d’àudio de whatsapp al 690 922 381. Participa. Sigués el protagonista a IB3 Ràdio.

¿Qué es para ti la radio? ¿Por qué la escuchas? ¿Tienes alguna historia compartida con la radio?
El lunes, 13 de febrero, es el Dia Mundial de la Radio y queremos que seas el protagonista.
Envia una nota de audio de whatsapp al 690 922 381. Participa. Sé el protagonista en IB3 Ràdio.